Tin Tức

<p>V&Igrave; SAO N&Ecirc;N MUA M&Aacute;Y PHOTOCOPY SECONDHAND THAY V&Igrave; MUA M&Aacute;Y MỚI?<br /> Rất nhiều người chuẩn bị mua m&aacute;y photocopy để kinh doanh đều ph&acirc;n v&acirc;n n&ecirc;n mua m&aacute;y photocopy secondhand nhập khẩu từ Mỹ hay mua m&aacute;y mới tại<br /> &nbsp;Việt Nam. Tuy nhi&ecirc;n yếu tố quan trọng nhất khi mua m&aacute;y photocopy đ&oacute; l&agrave; m&aacute;y phải c&oacute; độ bền tốt, c&ocirc;ng suất hoạt&nbsp;<br /> động cao, &iacute;t hỏng h&oacute;c v&agrave; c&oacute; chế độ bảo h&agrave;nh tốt.<br /> V&Igrave; SAO BẠN N&Ecirc;N CHỌN MUA M&Aacute;Y PHOTOCOPY SECONDHAND&nbsp;<br /> Với kinh nghiệm hơn 15 năm l&agrave;m việc với c&aacute;c loại m&aacute;y photocopy ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giải đ&aacute;p thắc mắc cho bạn.<br /> 1. Lựa chọn mua m&aacute;y photocopy secondhand theo nguồn gốc xuất xứ<br /> Nguồn gốc của m&aacute;y photocopy rất quan trọng, bạn n&ecirc;n chọn m&aacute;y photocopy c&oacute; nguồn gốc từ Ch&acirc;u &Acirc;u như Mỹ hoặc m&aacute;y c&oacute; nguồn gốc từ Nhật Bản. V&igrave; c&aacute;c&nbsp;<br /> m&aacute;y n&agrave;y được sản xuất bằng c&ocirc;ng nghệ cao, linh kiện hiện đại, được kiểm định nghi&ecirc;m ngặt về chất lượng.<br /> Ngo&agrave;i ra c&aacute;c m&aacute;y photocopy c&oacute; nguồn gốc Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Nhật phải đạt được ti&ecirc;u chuẩn Quốc Tế mới được đem ra thị trường n&ecirc;n tuổi thọ của c&aacute;c m&aacute;y&nbsp;<br /> n&agrave;y rất cao gấp nhiều lần so với c&aacute;c m&aacute;y sản xuất tại c&aacute;c nước kh&aacute;c.<br /> V&agrave; đặc biệt bạn kh&ocirc;ng bao giờ n&ecirc;n mua c&aacute;c m&aacute;y photocopy c&oacute; nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, Đ&agrave;i Loan hay c&aacute;c nước k&eacute;m ph&aacute;t triển kh&aacute;c v&igrave; c&aacute;c&nbsp;<br /> m&aacute;y n&agrave;y sản xuất tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ cũ kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được c&ocirc;ng suất hoạt động cao,&nbsp;<br /> kh&ocirc;ng những vậy linh kiện của những m&aacute;y n&agrave;y rất dễ bị hư hỏng v&agrave; bạn sẽ phải mất một khoản tiền lớn để sữa chữa.<br /> 2. C&aacute;c h&atilde;ng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng n&ecirc;n chọn khi mua m&aacute;y photocopy secondhand<br /> Người mua m&aacute;y photocopy bị bủa v&acirc;y giữa qu&aacute; nhiều thương hiệu v&agrave; thường sẽ lựa chọn m&aacute;y của c&aacute;c thương hiệu lớn như Toshiba, Canon, Ricoh,&nbsp;<br /> Fuji, Xerox,&hellip; Giữa v&ocirc; v&agrave;n lựa chọn, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n chọn m&aacute;y n&agrave;o cho ph&ugrave; hợp vậy th&igrave; lời khuy&ecirc;n l&agrave; bạn n&ecirc;n chọn m&aacute;y photocopy&nbsp;<br /> theo nhu cầu sử dụng của m&igrave;nh.<br /> Dưới đ&acirc;y l&agrave; ưu v&agrave; nhược điểm của một số d&ograve;ng m&aacute;y photocopy hiện nay tr&ecirc;n thị trường để kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể lựa chọn được m&aacute;y ph&ugrave; hợp với nhu&nbsp;<br /> cầu sử dụng của m&igrave;nh:<br /> M&aacute;y photocopy Ricoh c&oacute; thiết kế thanh nh&atilde;, chạy cực &ecirc;m v&agrave; kh&ocirc;ng hề g&acirc;y ra tiếng ồn, chất lượng bản in đẹp. D&ograve;ng m&aacute;y photocopy Ricoh ph&ugrave; hợp&nbsp;<br /> nhất khi d&ugrave;ng văn ph&ograve;ng v&agrave; nhược điểm của m&aacute;y photocopy Ricoh l&agrave; c&oacute; gi&aacute; rất cao.<br /> M&aacute;y photocopy Toshiba cũng c&oacute; thiết kế đẹp, sử dụng &ecirc;m mượt m&agrave;, tốc độ in nhanh v&agrave; đặc biệt m&aacute;y rất dễ sửa chửa khi hỏng h&oacute;c.<br /> Đ&acirc;y l&agrave; hai d&ograve;ng m&aacute;y photocopy phổ biến v&agrave; c&oacute; chất lượng tốt v&agrave; dễ d&agrave;ng sửa chữa hoặc thay thế phụ kiện.<br /> Ngo&agrave;i ra c&ograve;n một số d&ograve;ng m&aacute;y kh&aacute;c như Canon, Fuji, &hellip;. nhưng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng n&ecirc;n lựa chọn hai d&ograve;ng m&aacute;y tr&ecirc;n để đảm bảo về chất lượng v&agrave; dễ d&agrave;ng<br /> &nbsp;sửa chữa khi m&aacute;y photocopy xảy ra sự cố.<br /> 3. C&oacute; n&ecirc;n mua m&aacute;y photocopy secondhand kh&ocirc;ng?<br /> Mua m&aacute;y photocopy secondhand l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng đắn với điều kiện người mua phải mua m&aacute;y photocopy seconhand nhập khẩu từ c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u hoặc&nbsp;<br /> từ Nhật,&hellip; v&igrave;:<br /> M&aacute;y photocopy second hand nhập khẩu từ c&aacute;c nước n&agrave;y c&oacute; chất lượng tốt, đa số c&aacute;c m&aacute;y n&agrave;y c&oacute; chất lượng tốt hơn c&aacute;c m&aacute;y mới mua tại Việt Nam c&oacute;<br /> &nbsp;xuất xứ từ Trung&nbsp;<br /> Quốc, Đ&agrave;i Loan.<br /> Mua m&aacute;y photocopy secondhand tiết kiệm cho bạn rất nhiều chi ph&iacute;. V&igrave; nếu bạn mua m&aacute;y photocopy mới 100% của h&atilde;ng Ricoh, Toshiba th&igrave; gi&aacute; cả sẽ<br /> &nbsp;rất đắt trong khi mua m&aacute;y second hand mới tr&ecirc;n 80% theo quy định nhập khẩu của Nh&agrave; Nước th&igrave; gi&aacute; c&oacute; thể chỉ bằng 1/5 m&aacute;y mới m&agrave; chất lượng gần<br /> &nbsp;như tương đương.<br /> Khi mua m&aacute;y photocopy secondhand bạn sẽ c&oacute; nhiều sự lựa chọn về mẫu m&atilde;, m&agrave;u sắc cũng như thương hiệu m&agrave; lại kh&ocirc;ng phải trả qu&aacute; nhiều chi ph&iacute; như khi mua m&aacute;y mới.<br /> Bảo h&agrave;nh linh hoạt, khi bạn mua m&aacute;y photocopy second hand bạn sẽ được bảo h&agrave;nh nhanh hơn so với mua m&aacute;y mới. C&aacute;c đơn vị b&aacute;n m&aacute;y photocopy second hand l&agrave; c&aacute;c đơn vị tư nh&acirc;n kh&ocirc;ng phải c&aacute;c c&ocirc;ng ty qu&aacute; lớn, quy tr&igrave;nh kh&ocirc;ng l&acirc;u v&agrave; phức tạp n&ecirc;n việc nhận phản hồi v&agrave; bảo h&agrave;nh diễn ra rất nhanh.<br /> Xem th&ecirc;m b&iacute; quyết mua m&aacute;y photocopy cũ kh&ocirc;ng bị hớ</p> <p>4. Mua m&aacute;y photocopy secondhand nhập khẩu Mỹ, Nhật tại c&ocirc;ng ty TNHH TM&amp;DV ĐỨC THẮNG THANH H&Oacute;A<br /> Tự h&agrave;o l&agrave; c&ocirc;ng ty cung cấp m&aacute;y photocopy second hand từ Mỹ v&agrave; Nhật l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty cung cấp m&aacute;y sớm nhất cho thị trường Việt Nam.<br /> &nbsp;C&ocirc;ng ty đ&atilde; cung cấp m&aacute;y photocopy cho thị trường Việt Nam hơn 10 năm với c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y chất lượng nhất hiện nay l&agrave; Ricoh v&agrave; Toshiba, Fuji Serox.<br /> C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn mua m&aacute;y photocopy secondhand m&agrave; c&ograve;n c&oacute; dịch vụ cho thu&ecirc; m&aacute;y để tạo điều kiện cho những c&ocirc;ng ty,&nbsp;<br /> doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu nhưng chưa đủ điều kiện sở hữu cho m&igrave;nh một chiếc m&aacute;y photocopy.<br /> Với mục ti&ecirc;u trở th&agrave;nh một trong những đơn vị cung cấp m&aacute;y photocopy h&agrave;ng đầu tại thị trường Việt Nam chũng t&ocirc;i lu&ocirc;n đặt chất lượng l&ecirc;n&nbsp;<br /> h&agrave;ng đầu. V&igrave; vậy trong suốt 5 năm qua với h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n m&aacute;y cung cấp ra thị trường ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nhận được sự tin tưởng v&agrave; phản hồi<br /> &nbsp;h&agrave;i l&ograve;ng từ tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>5. V&igrave; sao n&ecirc;n mua m&aacute;y photocopy secondhand tại ĐỨC THẮNG<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; những l&iacute; do để tin chăc rằng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n h&agrave;i l&ograve;ng khi chọn m&aacute;y photocopy tại ĐỨC THẮNG:<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; những m&aacute;y photocopy chất lượng nhất hiện nay, tất cả c&aacute;c m&aacute;y photocopy của ch&uacute;ng t&ocirc;i đều được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Một<br /> trong những thị trường c&oacute; y&ecirc;u cầu khắt khe nhất về chất lượng.<br /> Gi&aacute; tốt nhất thị trường hiện nay. Với th&acirc;m ni&ecirc;n hơn 18 năm trong nghề ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; được mạng lưới đối t&aacute;c cực tốt tại thị trường Mỹ v&igrave;&nbsp;<br /> vậy những m&aacute;y photocopy tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; mức gi&aacute; tốt nhất thị trường hiện nay.<br /> Với mục ti&ecirc;u l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh cực k&igrave; nhanh ch&oacute;ng, linh hoạt. Ngay khi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u<br /> cầu bảo h&agrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; mặt muộn nhất l&agrave; 2 tiếng sau phản hồi của kh&aacute;ch h&agrave;ng, thời gian bảo h&agrave;nh l&ecirc;n đến 12 th&aacute;ng.<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; bộ phận chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn s&agrave;ng giải đ&aacute;p mọi thắc mắc của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;. Ngo&agrave;i ra<br /> ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; đội ngũ kĩ thuật vi&ecirc;n tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề c&oacute; thể giải quyết tất cả c&aacute;c vấn đề m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> gặp phải khi mua m&aacute;y photocopy secondhand tại đ&acirc;y.</p>